شیلنگ جادویی ایکس هوز | به همراه آب پاش خرید شیلنگ جادویی http://www.xhose.ir 2019-10-18T10:05:29+01:00 text/html 2017-08-13T05:41:26+01:00 www.xhose.ir تک سبد تلفن 34418533-031 شلنگ ایکس هوز ارزان http://www.xhose.ir/post/5 برای خرید محصولات نظافت و شستشو آن هم با ارزان ترین قیمت ممکن کافی است با ما همراه شوید.محصولات موجود در خود فروشگاه عکاسی شده اند، بنا براین محصول دقیقا مشابه تصویری است که مشاهده می کنید.کافی است بر روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید و اطلاعات کامل را مشاهده نمایید.<br><br><div align="center"><br> <div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/washing-cleaning/%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7" title="سطل و زمین شوی همارا دارای بدنه پلاستیکی باکیفیت، سبد چرخشی استیل،تی چرخشی 360 درجه،پدال، نخ میکروفایبر با آبگیری بسیار زیاد با کاربردهای بسیار زیاد است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/215238131046196089056110187203148004205052129055/%D8%B3%D8%B7%D9%84-%D9%88-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="سطل و زمین شوی چرخشی همارا"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/washing-cleaning/%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7"><div itemprop="name" class="p-name text-white">سطل و زمین شوی چرخشی پدال دار فول</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="110000" class="priceP">110,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/home_appliances/washing-cleaning/%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7" target="_blank" title="تی پرخشی"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><br> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/washing-cleaning/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B4_%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C_easy_jet" title="کارواش خانگی ایزی جت EZ JET یک ابزار خانگی شستشو با 8 حالت آبپاشی است که با مصرف آب کمتر و قدرت و فشار زیاد عمل شستشو را بدون نیاز به برق و موتور انجام می دهد."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/201155070199194082241245255125014246238058039163/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%AA.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="ایزی جت"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/washing-cleaning/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B4_%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C_easy_jet"><div itemprop="name" class="p-name text-white">کارواش خانگی EZ JET</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="19500" class="priceP">19,500</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/home_appliances/washing-cleaning/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B4_%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C_easy_jet" target="_blank" title="ایزی جت"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><br> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/washing-cleaning/%D8%AA%D9%88%D9%BE_%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_clean_ballz" title="توپ لباسشویی Clean Ballz جایگزین مناسبی برای نرم کننده های لباس محسوب می گرددو از لباسهای شما در برابر پوسیدگی ناشی از مصرف شوینده های قوی محافظت به عمل می آورد"> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/083235178032158147139049060129115196089177168029/%D8%AA%D9%88%D9%BE-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="توپ لباسشویی کلین بالز"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/washing-cleaning/%D8%AA%D9%88%D9%BE_%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_clean_ballz"><div itemprop="name" class="p-name text-white">توپ لباسشویی Clean Ballz</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="12000" class="priceP">12,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/home_appliances/washing-cleaning/%D8%AA%D9%88%D9%BE_%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C_clean_ballz" target="_blank" title="توپ لباس شویی"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><br> </div> </div> </div> </div> </div><div itemscope="" itemtype="http://schema.org/product" class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/washing-cleaning/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%B2" title="شیلنگ جمع شو ایکس هوز Xhose دارای دستگاه آبپاش مناسب جهت آبیاری گل و گیاهان و شستشوی حیات و یا ماشین است. دارای حداقل طول 5 متر و حداکثر طول 15 متر است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/096173081196106206019141066070065193068176239044/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%B2" class="img-responsive thumbnail" alt="شیلنگ جادویی ایکس هوز"> </div> </a> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/home_appliances/washing-cleaning/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%B2"><div itemprop="name" class="p-name text-white">شیلنگ جادویی xhose</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="21000" class="priceP">21,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRT"><span class="currency">تومان<br><br></span></span><p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/home_appliances/washing-cleaning/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%B2" target="_blank" title="شیلنگ ایکس هوز"><img src="https://taksabad.com/Files/Button/more.jpg" alt="اطلاعات بیشتر و خرید" width="228" height="68"></a></p><br> </div> </div> </div> </div> </div></div> text/html 2014-04-22T10:43:56+01:00 www.xhose.ir تک سبد تلفن 34418533-031 شیلنگ جادویی http://www.xhose.ir/post/3 خرید اینترنتی شیلنگ جادویی ایکس هوز را از این فروشگاه اینترنتی می توانید تهیه کنید. وب سایت رسمی شیلنگ جادویی ایکس هوز در ایران این شیلنگ را با نازلترین قیمت در اختیار خریداران عزیز می گذارد. شیلنگ جمع شو ایکس هوز به راحتی قابل حمل است و می توانید آن را با خیال راحت استفاده نمایید. شیلنگ جادویی ایکس هوز یک وسیله بسیار عالی برای شست و شوی ماشین است یعنی در واقع میتوان با این شیلنگ ، یک کارواش خانگی بسیار عالی داشت. دیگر نگران کمبود فشار آب برای شست وشو نباشید چرا که شیلنگ جادویی با آب پاش قدرتمند خود آب را با فشار بسیار زیادی برای شما پخش می کند.&nbsp; شیلنگ ایکس هوز را از فروشگاه اینترنتی ایکس هوز می توانید تهیه کنید. اگر در در خانه باغچه و یا گل و گیاه دارید می توانید با آب پاش شیلنگ جادویی آنها را به راحتی آب بدهید چون یکی از حالات آب پاش شیلنگ ایکس هوز آب را پودر میکند و با فشار بسیار زیادی آب می پاشد . <br><br><br><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><br></span></font><br><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><br></span></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" color="#FF0000"><b> </b></font></font></font></span></font><p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://taksabad.com/home_appliances/washing-cleaning/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%B2" target="" title="خرید شیلنگ جادویی"><img title="تلفن تماس" src="http://taksabad.com/Files/cantact/tell.jpg" alt="تلفن تماس" width="265" height="125"></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><font size="4" color="#FF0000"><b><br></b></font></font></font></font></span></font><br><br><br></div><br><br><br><br><div align="center"><img src="http://mashhadsale.ir/Files/xhose/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="شیلنگ جادویی xhose" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""><br><br><font color="#33FF33"><b><br></b></font><font size="3" color="#3366FF"><b>شیلنگ جادوئی ایکس هوز</b></font><br><br><div align="center"><img src="http://mashhadsale.ir/Files/xhose/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A6%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D9%88%D8%B2.jpg" alt="شیلنگ جادوئی ایکس هوز" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""></div><br><font size="3" color="#CC33CC"><b>خرید اینترنتی شیلنگ جادویی</b></font><br><br><div align="right">شیلنگ ایکس هوز یک وسیله بسیار مناسب برای شست و شوی حیاط خانه و یا ماشین و یا حتی پنجره های غیر قابل دسترس است . علاوه بر این می توانید از این شیلنگ جادوئی به عنوان یک گل آب پاش عالی استفاده نمایید.&nbsp; تکنولوژی مورد استفاده در این شیلنگ این امکان را دارد با جریان پیدا کردن آب در شیلنگ و ایجاد فشار در فضای داخلی شیلنگ بدنه شیلنگ به صورت معجزه آسایی به 3 برابر طول خود اضافه می کند و وقتی که فشار آب در شیلنگ قطع شود به صورت کاملا اتوماتیک عرض آن کم شده و به همان 5 متر می رسد. برای خرید شیلنگ جادویی ایکس هوز دکمه خرید پستی را انتخاب کرده و مراحل ثبت سفارش را تکمیل نمایید و یا در صورتی که هر گونه سوالی دارید با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.<br><br><font size="3"><b><br></b></font><div align="center"><font size="3"><b>قیمت&nbsp; 21000&nbsp; تومان</b></font><br></div><br><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; background-color: rgb(244, 244, 244);" align="center"><font size="4"><b><a href="https://taksabad.com/home_appliances/washing-cleaning/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%B2" target="" title="خرید شیلنگ جادویی"><img src="http://imageserver.ir/35772/more.jpg" alt="" style="max-width: 580px; border: none;" vspace="0" hspace="NaN" border="NaN" align="bottom"></a></b></font></div><br><br><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><br><br></span></font><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;" lang="FA"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" color="#FF0000"><b>جهت سفارش با شماره زیر</b></font><font size="2"><font size="4" color="#FF0000"><b> بگیرید<br><br>031-34418161</b></font></font></font></font></span></font></div><br><br><br><b><br></b><br></div></div></div> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><b><font size="2">فیلم تبلیغاتی شیلنگ جادویی ایکس هوز را در اینجا می توانید مشاهده کنید</font></b> :</p><p style="text-align: center;"><br></p> <iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/TdJ7I/vt/frame" width="550" height="320"></iframe><p></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><br> text/html 2014-04-22T07:56:42+01:00 www.xhose.ir تک سبد تلفن 34418533-031 خرید اینترنتی شیلنگ جادویی http://www.xhose.ir/post/2 شیلنگ ایکس هوز یک شیلنگ جادویی است که در حالت عادی 5 متر است ولی زمانی که آب از داخل آن عبور می کند طول آن به 15 متر افزایش می یابد . با شیلنگ ایکس هوز می توانید با آب پاش آن به راحتی شیشه های غیر قابل دسترس را شست و شو دهید.اگر به دنبال یک روش خوب برای شست و شو هستید حتما از شیلنگ xhose استفاده کنید. با خرید شیلنگ جادوئی ایکس هوز تکنولوژی جدید در امور شستشو را به چشم خود ببینید فقط کافیست تا شیر آب را باز کنید تا این شیلنگ تا سه برابر اندازه اولیه خود قد کشیده و بزرگ شود و با بستن شیر آب به اندازه اولیه خود باز گردد. شیلنگ جادویی را می توانید&nbsp; با یک قیمت استثنایی از این فروشگاه خریداری نمایید. یکی دیگر از مزیت های ایکس هوز دستگاه آب پاش آن می باشد که دارای هفت نوع عملکرد پاشیدن آب می باشد که می توانید آن را با توجه به نیاز خود تنظیم نمایید و از استفاده آن لذت ببرید. برای خرید شیلنگ جادویی ایکس هوز دکمه خرید پستی را انتخاب موده و فرم سفارش کالا را تکمیل نمایید تا ما شیلنگ جادویی ایکس هوز را در کوتاه ترین زمان برای شما ارسال کنیم. <br><br><br><div align="center"><font color="#FF0000" size="3"><b>خرید شیلنگ جادویی ایکس هوز</b></font><br></div><br><br><div align="center"><img src="http://mashhadsale.ir//Files/xhose/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="خرید اینترنتی شیلنگ xhose" hspace="0" align="" border="0" vspace="0"></div><br><br> <br><br><p></p><p style="text-align: center;"><b><font size="2">فیلم تبلیغاتی شیلنگ جادویی ایکس هوز را در اینجا می توانید مشاهده کنید</font></b> :</p><p style="text-align: center;"><br></p> <iframe style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/TdJ7I/vt/frame" height="320" width="550"></iframe><p></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><br><font size="3"><b><br></b></font><div align="center"><font size="3"><b>قیمت&nbsp; 21000&nbsp; تومان + ارسال رایگان</b></font><br></div><br><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; background-color: rgb(244, 244, 244);" align="center"><font size="4"><b><a href="https://taksabad.com/home_appliances/washing-cleaning/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%B2" target="" title="خرید شیلنگ جادویی"><img src="http://imageserver.ir/35772/more.jpg" alt="" style="max-width: 580px; border: none;" hspace="NaN" align="bottom" border="NaN" vspace="0"></a></b></font></div> text/html 2014-04-22T06:31:03+01:00 www.xhose.ir تک سبد تلفن 34418533-031 شیلنگ جادویی ایکس هوز http://www.xhose.ir/post/1 <br>شیلنگ جادویی ایکس هوز یک شیلنگ استثنایی است که در زمانی که از آن استفاده نمی شود یک شیلنگ بسیار کوتاه و جمع و جور است. این شیلنگ را وقتی که به شیر آب متصل می کنید و آب را باز می کنید ، شیلنگ جادوئی xhose خود را باز می کند و طول آن تا 3 برابر افزایش می یابد. آب پاش این شیلنگ جادویی به 6 حالت مختلف آب را با فشار بسیار زیاد از شیلنگ خارج می کند که در زمان های مختلف می توان از این آب پاش استفاده نمود. اگر به دنبال یک روش بسیار کارآمد برای شست و شوی حیاط منزل تان هستید ما شیلنگ جادویی ایکس هوز را به شما پیشنهاد می کنیم.<br><br><div align="center"><font size="3" color="#FF0000"><b>خرید شیلنگ جادویی ایکس هوز</b></font><br></div><br><div align="center"><img src="http://mashhadsale.ir/Files/xhose/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="شیلنگ جادویی" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""><br></div><br><div align="center"><font size="2" color="#3366FF"><a href="http://www.xhose.ir/" target="" title="خرید شیلنگ جادویی">شیلنگ جادویی ایکس هوز</a></font></div><br>شیلنگ جادویی ایکس هوز یک وسیله بسیار عالی برای شست و شوی ماشین است یعنی در واقع میتوان با این شیلنگ ، یک کارواش خانگی بسیار عالی داشت. شیلنگ ایکس هوز را از این فروشگاه اینترنتی می توانید تهیه کنید. اگر در در خانه باغچه و یا گل و گیاه دارید می توانید با آب پاش شیلنگ جادویی آنها را به راحتی آب بدهید چون یکی از حالات آب پاش شیلنگ ایکس هوز آب را پودر میکند و با فشار بسیار زیادی آب می پاشد . <br><br><br><div align="center"><font size="3"><b><font color="#33CC00">شی</font><font size="3"><font color="#33CC00">لنگ<font size="3"> جادوئی</font> XHose</font><br><br><font size="3" color="#3366FF"><font size="3">بهترین <font size="3">شیلنگ خانگی<br><br><font size="3" color="#FF0000">طول اولیه شیلنگ 5 متر است که تا 15 متر بزرگ می شود<br><br></font></font></font></font></font></b></font></div><br><div align="center"><img src="http://mashhadsale.ir//Files/xhose/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF%20xhose.jpg" alt="خرید شیلنگ ایکس هوز" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""></div><br><br><br>آیا فشار آب منزلتان کم است و نمی توانید حیاط و یا ماشین و ا هر چیز دیگری را بشویید ؟ با شیلنگ ایکس هوز دیگر نگران مشکل کمبود فشار آب نباشید . آب پاش شیلنگ ایکس هوز طوری طراحی شده که آب را با فشار بسیار زیادی از شیلنگ خارج می کند .<br>بعد از اینکه از شیلنگ جادویی استفاده کردید مقداری آب در شیلنگ باقی می ماند که این شیلنگ قابلیت این را دارد که تمامی آب داخل شیلنگ را خالی کند . شما میتوانید شیلنگ جادویی xhose را با قیمتی باور نکردنی از این فروشگاه اینترنتی خریداری نمایید. برای خرید شیلنگ جادویی دکمه خرید پستی را انتخاب نمایید و این شیلنگ را درب منزل و یا محل کار تحویل بگیرید و هزینه را به مامور پست پرداخت نمایید.<br><br><br><div align="center"><font size="3" color="#FF0000"><b>خرید اینترنتی شیلنگ جادویی<br><br><font color="#3366FF">ارسال به تمامی نقاط ایران</font><br><br><font color="#993399">پرداخت در محل</font></b></font><br><br></div><br><div align="center"><img src="http://mashhadsale.ir//Files/xhose/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="خرید اینترنتی شیلنگ xhose" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""></div><br><br><div align="center"><font color="#33FF33"><b><font color="#009900">شیلنگ جادویی مجیک هوز</font><br></b></font><br></div><br><div align="center"><img src="http://mashhadsale.ir/Files/xhose/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF%20%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A6%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D9%88%D8%B2.jpg" alt="شیلنگ جادوئی ایکس هوز" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""></div><br><br><font size="3"><b><br></b></font><font size="3"><b><br></b></font><div align="center"><font size="3"><b>قیمت&nbsp; 21000&nbsp; تومان</b></font><br></div><br><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 20px; background-color: rgb(244, 244, 244);" align="center"><font size="4"><b><a href="https://taksabad.com/home_appliances/washing-cleaning/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%B2" target="" title="خرید شیلنگ جادویی"><img src="http://imageserver.ir/35772/more.jpg" alt="" style="max-width: 580px; border: none;" vspace="0" hspace="NaN" border="NaN" align="bottom"></a></b></font></div>